Sala własna.
Ilość miejsc w sali: 60

Sala wyposażona jest w folie i diapozytywy, modele pojazdów, plansze ścienne, tablice z markerami.

Przy prezentacji wykładów korzystamy z projektora, telewizora, magnetowidu., odtwarzacza DVD.

Dysponujemy następującymi materiałami dydaktycznymi: 7 stanowisk komputerowych, w tym wszystkie z programem do testowania (egzamin wewnętrzny), filmy opracowane na zlecenie ośrodka szkolenia pod program szkolenia. Poza tym udostępniamy podręczniki, testy  na wszystkie kategorie prawa jazdy.
Posiadamy makiety z różnymi schematami skrzyżowań.

Podczas prowadzenia wykładów prezentujemy programy Instytutu Transportu Drogowego na ekranie projektora multimedialnego, na ekranie komputera oraz na TV,

Zajęcia prowadzą wykładowcy z wykształceniem kierunkowym.

Posiadamy program do prowadzenia wykładów na ekranie TV (video VHS).

Ponadto w sali wykładowej zapewniamy: możliwość zrobienia kawy i herbaty, komputer na każdym stanowisku kursanta, palarnię w pomieszczeniu obok, dostęp do WC,